Din indkøbskurv er tom

+45 2447 9589

Dansk English Norsk

NYHED: Smart PIN Kode og Password-husker

1 stk 239 kr. 2 stk 400 kr.

Køb online Business-to-Business

Hvor gemmer du PIN koder og passwords?

Gem alle koder ét sted. Både tal- og bogstavkoder kan gemmes.

1 stk 239 kr. 2 stk 400 kr.

Køb online Business-to-Business

Sikker og let at bruge

Alle dine koder er beskyttet af en selvvalgt Master Code.

1 stk 239 kr. 2 stk 400 kr.

Køb online Business-to-Business

Samme størrelse som et kreditkort

PIN-Master er ultra tynd. Passer i tegnebogen.

1 stk 239 kr. 2 stk 400 kr.

Køb online Business-to-Business

Hvor mange koder skal du huske på?

PIN koder, Adgangskoder, PUK koder, Bilens nr plade og børnenes CPR numre?

1 stk 239 kr. 2 stk 400 kr.

Køb online Business-to-Business

Hvor mange koder bruges på arbejde?

Hvor gemmes koder til IT systemer, døre og alarmer? PIN-Master forbedre IT sikkerheden.

1 stk 239 kr. 2 stk 400 kr.

Køb online Business-to-Business
 

 

 

 

 

 

Funktion 1: Vælg din egen Master Code (Select your own Master Code)

 
Vigtig information
Du skal vælge din egen Master kode (4-8 cifre) den første gang du tænder for din PIN-Master®
Når du udvælger din egen Master kode, så overvej følgende:
 

 • Fremover skal du indtaste den valgte Master kode hver eneste gang du tænder for din PIN-Master®
 • Den valgte Master kode kan ikke ændres uden at al gemt data bliver slettet

 
1.1 Tryk på "On" (display viser "SELECT OWN MASTER CODE" = "Vælg din egen Master kode")
1.2 Indtast din egen Master kode (4-8 cifre, display viser dog "XXXX")
1.3 Tryk på "Enter" (display viser "RECONFIRM MASTER CODE" = "Genbekræft din egen Master kode")
1.4 Genbekræft (tast igen) din egen Master kode
1.5 Tryk på "Enter" (display viser "YOU HAVE ACCESS" efterfulgt af "NO DATA STORED" = "Du har adgang" efterfulgt af "Ingen data gemt")
1.6 Tryk på "Off" (din PIN-Master® slukker)
 
 
Funktion 2: Gem Passwords og PIN koder (Store Passwords & PIN Codes)

 
Data såsom Passwords, PIN koder og andre personlige oplysninger kan gemmes på din PIN-Master®.
Dine koder er beskyttet af en selvvalgt Master kode (valgt under Funktion 1).
Op til 30 koder kan gemmes, hver med et maksimum af 30 karakterer (bogstaver, tal og symboler)
 
2.1 Tryk på "On" (display viser "KEY IN OWN MASTER CODE" = "Indtast egen Master kode")
2.2 Indtast din selvvalgte Master kode (valgt under Funktion 1)
2.3 Tryk på "Enter" (display viser "YOU HAVE ACCESS" efterfulgt af "NO DATA STORED" = "Du har adgang" efterfulgt af "Ingen data gemt")
2.4 Tryk på "New" (display viser "KEY IN DATA THEN ENTER" = "Indtast data og tryk på enter")
2.5 Indtast data (tekst beskrivelser og koder ved at taste på 0-9 knapperne der bruges både til bogstaver, tal og symboler)
2.6 Tryk på "Enter" (display viser "DATA STORED" = "Data gemt") efterfulgt af det sidst indtasted data
2.7 Tryk på "Off" (din PIN-Master® slukker)
 
Hint: Hvis du skal gemme koder og tekster der er mere end 30 karakterer, så kan du med fordel anvende forkortelser
 
 
Funktion 3: Aflæse gemte Passwords og PIN koder (Access stored Passwords & PIN Codes)


 
Efter du har indtastet din selvvalgte Master kode (valgt under Funktion 1) har du adgang til det data som du har gemt (gemt under Funktion 2)
 
3.1 Tryk på "On" (display viser "KEY IN OWN MASTER CODE" = "Indtast egen Master kode")
3.2 Indtast din selvvalgte Master kode (valgt under Funktion 1)
3.3 Tryk på "Enter" (displays viser "YOU HAVE ACCESS" = "Du har adgang") efterfulgt af det data du allerede har gemt
3.4 Tryk på "Pilene" eller på "Bogstaverne" for at bladre hen til den kode du gerne vil aflæse
3.5 Tryk på "Off" (din PIN-Master® slukker)
 
 
Funkion 4: Rediger (ændre) gemte Passwords & PIN koder


 
Data gemt (gemt under Funktion 2) kan redigeres, ændres og derefter gemmes igen.   
 
4.1 Tryk på "On" (display viser "KEY IN OWN MASTER CODE" = "Indtast egen Master kode")
4.2 Indtast din selvvalgte Master kode (valgt under Funktion 1)
4.3 Tryk på "Enter" (displays viser "YOU HAVE ACCESS" = "Du har adgang") efterfulgt af det data du allerede har gemt
4.4 Tryk på "Pilene" eller på "Bogstaverne" for at bladre hen til den kode du gerne vil redigere (ændre)
4.5 Tryk på "Edit" (display viser "EDIT DATA THEN ENTER" = "Rediger data og tryk på enter")
4.6 Opdater data
4.7 Tryk på "Enter" (display viser "DATA STORED" = "Data gemt")
4.8 Tryk på "Off" (din PIN-Master® slukker)
 
 
Funktion 5: Slet gemte Passwords og PIN koder (Erase stored Passwords & PIN Codes)


 
Data der er blevet gemt (gemt under Funktion 2) kan slettes.   
 
5.1 Tryk på "On" (display viser "KEY IN OWN MASTER CODE" = "Indtast egen Master kode")
5.2 Indtast din selvvalgte Master kode (valgt under Funktion 1)
5.3 Tryk på "Enter" (displays viser "YOU HAVE ACCESS" = "Du har adgang") efterfulgt af det data du allerede har gemt
5.4 Tryk på "Pilene" eller på "Bogstaverne" for at bladre hen til den kode du gerne vil slette
5.5 Tryk på "Erase" (display viser "RECONFIRM ERASE" = "Genbekræft sletning")
5.6 Tryk på "Erase" igen (display viser "DATA ERASED" = "Data slettet")
5.7 Tryk på "Off" (din PIN-Master® slukker)
 
 
Funktion 6: Ændre din selvvalgte Master kode
 
Af sikkerhedsmæssige grunde er det ikke muligt at ændre din selvvalgte Master kode uden at al gemt data bliver slettet.
 
6.1 Tryk på "On" (display viser "KEY IN OWN MASTER CODE" = "Indtast egen Master kode")
6.2 Indtast en forkert Master kode (display viser "INCORRECT MASTER CODE" = "Forkert Master kode")
6.3 Fortsæt med at indtaste en forkert Master kode indtil display viser "SELECT OWN MASTER CODE" = "Vælg din egen Master kode"
6.4 Vælg en ny Master kode (Funktion 1)
 
 
Funktion 7: Hukommelsen er fuld (Memory full erase data)
 
Når du har gemt 30 koder og efterfølgende prøver at gemme endnu en kode (Funktion 2), så vil display vise "MEMORY FULL ERASE DATA" = "Hukommelsen er fuld slet data".
For at gemme en ny kode (Funktion 2) er det nødvendigt at gøre plads i hukommelsen ved at slette en af de allerede gemte koder (Funktion 5).
 
 
Funktion 8: Udskift batteriet (Replace battery)


 
Batteriet sidder i bunden af din PIN-Master® (1 stk. CR2016 batteri). Efter batteriskift er alle de indtastede koder stadig gemt, og du behøver derfor ikke indtaste dem igen. Men man skal naturligvis indtaste den korrekte Master Code for at få adgang til dem.

 

 

Vigtig information
 
Du skal vælge din egen Master kode (4-8 cifre) den første gang du tænder for din PIN-Master®
 
Når du udvælger din egen Master kode, så overvej følgende:
 

 • Fremover skal du indtaste den valgte Master kode hver eneste gang du tænder for din PIN-Master®
 • Den valgte Master kode kan ikke ændres uden at al gemt data bliver slettet

 

 


Gode råd

 

 • Når man taster ind skal man ikke taste for hurtigt
 • Man skal mærke et lille "klik" når man trykker på tasterne
 • Hvis man følger med på displayet, så finder man lettere den optimale indtastningshastighed
 • Hvis man skal gemme koder og tekster der er mere end 30 karakterer, så kan man med fordel anvende forkortelser
 • Data gemmes i alfabetisk rækkefølge, så hvis man eksempelvis gerne vil gemme navnet på en mail adresse og koden lige efter hinanden, så sørg for at linierne starter med de samme bogstaver
   


Brugsanvisning

Brugsanvisningen kan også findes på bagsiden af din PIN-Master®

Beskrivelse af knapper
 
Tænd/Sluk (den røde On/Off knap): Her tænder du og slukker for din PIN-Master®
Store pile taster: Bruges til at bladre frem og tilbage blandt de gemte koder
Enter knap: Normal enter funktion
New knap: Bruges når du skal oprette en ny kode
Edit knap: Bruges til at redigere (ændre) i gemte koder
Erase knap: Bruges til at slette gemte koder
1 knap: Symboler / _ - . + ! & 1
2 knap: A B C 2
3 knap: D E F 3
4 knap: G H I 4
5 knap: J K L 5
6 knap: M N O 6
7 knap: P Q R S 7
8 knap: T U V 8
9 knap: W X Y Z 9
0 knap: Symboler * # @ , $ % 0
Nederste knap venstre: Skifte melle store og små bogstaver
Nederste knap nr 2 fra højre: Mellemrumstast
Nederste knap højre: Rykker Flytter cursor et felt tilbage og sletter det sidst indtastede bogstav/tal